Diyete Başlamadan Önce Yaptırmanız Gereken Testler

Diyete Başlamadan Önce Yaptırmanız Gereken TestlerHer diyetin estetik nedenler dışında, temel sağlığı etkileyen bir yanı olması kaçınılmazdır. Bir diyetisyenin görevi kişide sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı bir metabolizma oluştururken sistemin doğru bir şekilde çalışmasına yardım etmektir. O nedenle diyete girecek olan kişilerin klinik testleri ışığında bir program uygulanmalıdır. Testler sonucunda gerekli bir tedavi olup olmayacağı gözden geçirilmelidir.

Karaciğer Fonksiyon Testleri - SGOT-AST-SGPT-ALT-GGT: Karaciğerle alakalı hastalıklarda ya da başvuranın alkol bağımlılığı olması durumlarında göz önüne alınır.

GGT - Gama-Glutamil-Transferase: Böbrek, pankreas, karaciğer, safra kesesi ve prostat epitel (deri) dokusunun hücre mebranında bulunan bir enzimin oranını ifade eder.

GGT; alkol ve bazı ilaçların etkisi ile ya da karaciğer metastazlarıyla ilgili durumlarda enzim oranını ölçen testtir.

SGPT; Karaciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve bazı maddelerin (ilaçlar) karaciğerdeki toksik etkileri ile artabilecek olan kandaki değeri ölçen testtir.

Hemoglabin – HGB: 100 cc kanda ne kadar demir taşıyıcı hemoglobin molekülünün bulunduğunu gösteren bir değerdir. Hemoglobin; kanda varolan oksijenle birleşmiş alyuvarlardır. Değerin düşük olması anemi oluştuğunu gösterir.

Hematokrit: Hematokrit; kanın şekilli elemanlarının, kanın serum miktarına oranıdır.

Trombosit sayısı: Kanın pıhtılaşmasını sağlayan şekilli elemanlardır. Değerinin düşük olması kanamalara neden olabilir.

RBC (Kırmızı kan hücreleri): Kanda bulunan eritrosit/alyuvar miktarıdır. Kemik iliği hastalıkları ya da diğer kan hastalıklarında önemli bilgi verir. 

İdrar Testleri: Rengi, İdrar dansitesi, İdrar PH, İdrar Glukoz Miktarı, Lökosit Esteraz, İdrar bilirubin, İdrarda kan, İdrarda Protein gibi testlerdir. 

Kan Üre Nitrojen: Böbrekten kaynaklı problemlerde istenen bir testtir.

Bu testler dışında hastalık şüphesine ya da diyete girecek kişinin öyküsüne göre aşağıdaki testler de istenebilir:

Diyete Başlamadan Önce Yapılaması Gerekenler

Troit hastalıkları testleri

 • Kan Testler
 • Albümin Testleri
 • Alp Değerleri

Glukozla ilgili Testler 

 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1c
 • Kan yağları ölçümü
 • OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi)
 • Rastgele kan şekeri ölçmek
 • İdrarda Şeker ölçümü
 • C-Peptid Ölçümü
 • Tokluk 2.saat kan şekeri